SIGMA KWARTS farba strukturalna

SIGMA KWARTS farba strukturalna

450,00

 

  • wysoka odporność mechaniczna
  • umożliwia uzyskanie szerokiej gamy efektów dekoracyjnych
  • skutecznie kryje drobne spękania podłoża
  • zwiększa przyczepność na trudnych podłożach

 

Farba strukturalna przeznaczona do dekoracyjnego wykańczania powierzchni uprzednio nie malowanych jak beton, tynk, beton komórkowy, gips oraz podłoży uprzednio malowanych farbami o dobrej przyczepności. Stosowana także, jako powłoka podkładowa pod strukturalne tynki syntetyczne lub strukturalne. Tworzy gruboziarnistą, dekoracyjną powłokę odporną na zmywanie i ścieranie. Może być również stosowana jako warstwa zwiększająca przyczepność na trudnych podłożach, takich jak stare lamperie, przed aplikacją kolejnych warstw lub reprofilacji.
Przygotowanie podłoża

Stare powłoki farb oraz słabo związane i łuszczące się, należy dokładnie usunąć, a podłoże zmyć wodą.
Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań, o wyrównanej chłonności.
Naprawy powierzchni należy wykonywać materiałami bez zawartości wapna.
Zarówno świeże jak i stare tynki oraz podłoża silnie chłonące wodę (gładzie i tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy nie malowane) należy zagruntować  gruntem Sigmafix Universal.
Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi należy odtłuścić poprzez umycie wodą z dodatkiem detergentów.
Pozostałości po farbach klejowych należy dokładnie usunąć, a podłoże zmyć wodą.
Powierzchnie pomalowane farbami alkidowymi należy oczyścić i zmatowić w celu zwiększenia przyczepności.

Malowanie

Świeże tynki cementowo-wapienne należy malować po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać.
Nakładanie wałkiem:
Na powierzchnie niezagruntowane należy nałożyć grunt Sigmafix Universal zgodnie z instrukcją stosowania. Następnie za pomocą wałka Perlon lub Poliacrylic należy nałożyć podkładową warstwę Sigma Kwarts, rozcieńczoną wodą 15-20%. Po wyschnięciu podkładu należy nałożyć warstwę Sigma Kwarts nierozcieńczoną, również za pomocą wałka Perlon lub Poliacrylic, w zależności od żądanej grubości warstwy. Na mokrej powłoce farby niezwłocznie uformować strukturę, np. wałkiem Coarse Stucture lub szczotką.
Nakładanie pacą:
Na powierzchnie niezagruntowane należy nałożyć grunt Sigmafix Universal zgodnie z instrukcją stosowania. Następnie za pomocą wałka Perlon lub Poliacrylic należy nałożyć podkładową warstwę Sigma Kwarts, rozcieńczoną wodą 15-20%. Po wyschnięciu podkładu nałożyć warstwę Sigma Kwarts nierozcieńczoną, równomierną warstwą, za pomocą pacy metalowej. Na mokrej powłoce niezwłocznie wykonać strukturę, np. za pomocą pacy plastikowej, szpachelki metalowej lub plastikowej, pędzla płaskiego, gumowego wałka do tapet.
Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć wodą. Podczas wykonywania efektów dekoracyjnych czas schnięcia może się wydłużyć do 24h.