DREWNOCHRON Impregnat Grunt R

DREWNOCHRON Impregnat Grunt R

40,00305,00

 • pełna ochrona biologiczna drewna (grzyby niszczące drewno, sinizna,
  owady – szkodniki drewna)
 • głęboko penetrujący impregnat* – podkład pod wyroby nawierzchniowe
  (emalie, lakiery, lakierobejce)
 • zwiększa przyczepność i wydajność wyrobów nawierzchniowych
 • reguluje wilgotność drewna
 • do surowego drewna

*Produkt nie stanowi warstwy finalnej

Produkt stosowany jest do konserwacji drewna budowlanego, drewna rekreacyjnego (np. ogrody, place zabaw) oraz stolarki okiennej i drzwiowej w celu ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem grzybów powodujących siniznę i głęboki rozkład drewna oraz przed owadami – szkodnikami technicznymi drewna.

Sposób stosowania:

Przygotowanie podłoża

 • Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha i odtłuszczona.
 • Powierzchnie zabrudzone przeszlifować i odpylić.

Impregnowanie

 • Impregnat przed malowaniem należy dokładnie wymieszać.
 • Drewnochron Impregnat Grunt głęboko-penetrujący (bezbarwny) nanosi się przy pomocy pędzla lub tamponu.
 • Celem uzyskania zabezpieczenia biologicznego drewna należy nanieść 2 warstwy Drewnochron Impregnat Grunt głęboko-penetrujący (bezbarwny).
 • Najlepsze zabezpieczenie biologiczne uzyskuje się pokrywając drewno drzew iglastych.

Dodatkowe informacje

 • Po zakończeniu prac malarskich, pomieszczenia przed użytkowniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.
 • Przy szlifowaniu i odpylaniu stosować środki ochrony indywidualnej.
 • Przed wystawieniem zaimpregnowanego drewna na działanie warunków atmosferycznych należy pokryć je powierzchniową warstwą ochronną w postaci impregnatu kolorowego, lakierobejcy, lazury, emalii lub farby.
 • Nieprawidłowe użycie produktu może spowodować podrażnienie oczu i skóry, ból głowy, ból brzucha, nudności.
 • Szczegołowe informacje dotyczące aplikacji i eksploatacji zawarte są w Karcie Technicznej.