DEKORAL ANTYPOŚLIZGOWA farba do betonu

DEKORAL ANTYPOŚLIZGOWA farba do betonu

39,00225,00

OPIS PRODUKTU

Antypoślizgowa farba do betonu przeznaczona jest do malowania powierzchni betonowych w pomieszczeniach zamkniętych: halach przemysłowych, magazynach, garażach i innych pomieszczeniach o umiarkowanym ruchu pieszym lub kołowym. Powierzchnia pomalowana farbą jest odporna na zmywanie wodą z dodatkiem detergentów. Farba może być stosowana również na zewnątrz, np. na podjazdy, chodniki, podmurówki, betonowe ogrodzenia.

 

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

 • Bardzo dobre krycie
 • Odporna na ścieranie
 • Antypoślizgowa
 • Odporna na działanie detergentów oraz olejów mineralnych
 • Zapobiega pyleniu posadzek
 • Do wnętrz i na zewnątrz
 • Szybkoschnąca

 

Przygotowanie podłoża

 • Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, zwarta, odpylona, pozbawiona kurzu, brudu, śladów oleju, smarów i innych zanieczyszczeń.
 • Farbę należy nanosić najwcześniej po upływie minimum 8 tygodni od wylania posadzki przy sezonowaniu w optymalnych warunkach (temp. powietrza +20°C, wilgotność względna powietrza 55%).
 • Wilgotność posadzki przeznaczonej do malowania powinna wynosić:

– max. 2% podkłady betonowe,
– max. 0,5% podkłady anhydrytowe.

 • Nowe podkłady (posadzki betonowe, wylewki anhydrytowe) zacierane mechanicznie oraz gładkie zwarte powierzchnie należy przeszlifować w celu zapewnienia odpowiedniej przyczepności oraz usunięcia mleczka cementowego/gipsowego.
 • Do malowania pierwszej warstwy (gruntującej) oraz przy malowaniu farby na zewnątrz użyj farby rozcieńczonej z dodatkiem max. 10% obj. rozcieńczalnika do wyrobów ftalowych karbamidowych.

Renowacja

Istniejące powłoki powinny być oczyszczone, odtłuszczone i zmatowione, aby zapewnić odpowiednią przyczepność nakładanej powłoki. Należy usunąć wszystkie luźne, łuszczące się elementy. Powstałe ubytki uzupełnić i pozostawić do wyschnięcia i utwardzenia. Na tak przygotowane podłoże nałożyć wyrób zgodnie ze wskazaniami. W przypadku renowacji starych powłok malarskich należy wykonać wymalowanie próbne. Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu

Malowanie

 • Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
 • Do malowania pierwszej warstwy (gruntującej) użyj farby rozcieńczonej z dodatkiem max. 10% obj. rozcieńczalnika do wyrobów ftalowych karbamidowych.
 • Kolejną warstwę należy malować nierozcieńczoną farbą po min. 1,5 godziny.
 • Powłoka uzyskuje pełne własności eksploatacyjne po upływie 7 dni.
 • W pierwszym tygodniu po malowaniu powłokę należy użytkować ostrożnie – nie zmywać powierzchni wodą.
 • Prace malarskie należy przeprowadzać w temperaturze powietrza i podłoża od +10°C do +30°C i wilgotności powietrza poniżej 80%.
 • Po zakończeniu malowania narzędzia umyj rozcieńczalnikiem.
 • W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.
 • W celu uniknięcia różnic odcienia niezbędne jest malowanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną w jednym cyklu roboczym, produktami z tej samej partii produkcyjnej. W przypadku posiadania produktów z różnych partii produkcyjnych zaleca się wymieszać je ze sobą w celu ujednolicenia odcienia. Ewentualne poprawki należy wykonywać metodą „mokre na mokre”. Przed aplikacją wyrobu prosimy o sprawdzenie zgodności koloru we wszystkich opakowaniach.
 • W wyniku intensywnego użytkowania mogą pojawić się czarne ślady od obuwia lub opon, które nie mają wpływu na trwałość powłoki.