Acryl Grunt 5L głębokopenetrujący preparat gruntująco – wzmacniający

Acryl Grunt 5L głębokopenetrujący preparat gruntująco – wzmacniający

40,00

Acryl Grunt to akrylowo-polimerowy, wodorozcieńczalny preparat gruntujący do surowych podłoży budowlanych (np. tynk, beton, cegła, gładź) oraz renowacji istniejących dobrze związanych z podłożem powłok malarskich. Szczególnie polecany jako warstwa gruntująco-wzmacniająca przed aplikacją farb i mas szpachlowych oraz powłok nawierzchniowych. Dzięki drobnocząsteczkowej formule zmniejsza oraz wyrównuje chłonność podłoży mineralnych i porowatych. Służy do gruntowania takich powierzchni, jak: beton, cegła, płyta gipsowo-kartonowa, masy szpachlowe, tynki gipsowe i inne. Przeznaczony jest pod farby dyspersyjne, tynki i masy szpachlowe. *LZO Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/g/FW): 30 g/l (2010). Produkt zawiera max. 2 g/l.